Laatste nieuws over de wolf in Nederland


De afgelopen tijd zijn er veel berichten geweest over de wolf in Nederland. Verschillende provincies hebben uitspraken gedaan en willen actie ondernemen tegen de wolf. De Jagersvereniging heeft het laatste nieuws hier gebundeld.


Toename van Nederlands draagvlak voor de wolf


In 2012 was 45% van de Nederlandse bevolking positief ten opzichte van de natuurlijke terugkeer van de wolf. Inmiddels is dit gegroeid naar 57%. De wolf hoort volgens deze mensen thuis in Nederland. Dit geldt ook voor bewoners van gebieden waar wolven voorkomen.


Dit blijkt uit het onafhankelijke onderzoek dat Motivaction in opdracht van het Ministerie van LNV heeft uitgevoerd en vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de moties van de CDA/VVD en SP/GroenLinks.


Lees het hele bericht

Lees hier het onderzoek


Blijvende voorbereiding op wolf – Brabant


Met inzet van preventieve maatregelen lijkt de wolf Brabant te hebben verlaten en heeft het zijn zwerftocht vervolgd. De provincie wil door op de ingeslagen weg en initieert samen met betrokken partners een platform wolvenschade. Zo wordt de provincie beter voorbereid op zwervende wolven in de toekomst.


Lees het hele bericht


Motie tegen de wolf in Friesland


VVD Friesland en PVV Friesland dienen een motie in om Friesland een wolf vrij gebied te maken.


Drenthe vormt wolvenschadecommissie


Drenthe krijgt als tweede provincie, na Brabant een gebiedscommissie om wolvenschade tegen te gaan. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Burgemeester Harry Oosterman neemt plaats als voorzitter van de wolvenschadecommissie.


Lees het hele bericht


Het bericht Laatste nieuws over de wolf in Nederland verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 18-06-2020

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.