WBE De Zuidoost Hoek

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.
WBE De Zuidoost Hoek is opgericht in 1992 en telt momenteel 32 leden. Vanuit de leden zijn 3 bestuursleden gekozen die zich met hart en ziel inzetten voor WBE de Zuidoosthoek. Hun taken bestaan uit alle voorkomende zaken, die met het wel en wee van de jacht te maken hebben.
 
Daar naast zijn er 3 leden actief in de Reewild commissie


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.