WBE De Zuidoost Hoek

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.




WBE De Zuidoost Hoek is opgericht in 1992 en telt momenteel 35 leden. Vanuit de leden zijn 3 bestuurseden gekozen die zich met hart en ziel zich  inzetten voor de WBE de Zuidoosthoek. Hun taken bestaan uit alle voorkomende taken die zich bezich houden met het wel en whee van de jacht.
Daar naast zijn er 3 leden actief in de Reewild commissie
 
 


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.